Informacje, których nie udało się potwierdzić

Informacje brzmią prawdopodobnie, ale dopóki nie znajdę ich potwierdzenia w innych źródłach traktuję jako ciekawostki:

  • 1831 - E. Beniowski patentuje maszynę do pisania "Frenotypia" mającą również zastosowanie w drukarstwie
  • 1855 - Giuseppe de Vincenti otrzymuje patent na pierwszą elektryczną maszynę do pisania