Blickenderfer


  • Blickensderfer - firma, która oprócz produkcji znanych maszyn mechanicznych, wprowadziła też w 1902 roku pierwszą funkcjonalną maszynę elektryczną. Elektryczna maszyna Blickensderfera nie odniosła sukcesu rynkowego i szybko została wycofana z produkcji. Zapewne przyczyną porażki była niewielka "uniwerslaność" urządzenia. W owych czasach praktycznie każde miasto w Ameryce Pn. i Europie (a gdzie indziej prądu elektrycznego nie było) miało inne napięcie sieci miejskiej co praktycznie uniemożliwiało seryjną produkcję i sprawną logistykę tych urządzeń. Nie szukając daleko - - w Warszawie w roku 1903 otworzono tzw. elektrownię miejską zaopatrującą śródmieście Warszawy w prąd zmienny o napięciu 125V, w 1909 roku na Mokotowie (wówczas południowe peryferia miasta, obecnie część śródmieścia) zbudowano elektrownię dostarczającą prądu stałego 220V. Otwarta również w 1909 roku elektrownia Wolska (zachodnia dzielnica Warszawy) oferowała prąd stały 127V... Ujednolicenie sieci elektrycznej w Warszawie nastąpiło dopiero w 1943 roku.
    Znane marki to również Blick, Dactyle, World-Blick, Weltblick, Blick-Bar i Moyer