Empire


Empire (USA) - pierwotny licencjonodawca bardzo popularnych, również w Polsce, niemieckich maszyn Adler. Oprócz marki Empire używane również: Wellington, Davis, Wanamaker, Electri-conami