Groma


Groma - aktywna jeszcze przed II w.ś. niemiecka marka maszyn przenośnych. W czasie wojny Groma produkowała słynne maszyny z czczionką SS w kształcie dwóch błyskawic.
Po wojnie w DDR - produkowane maszyny również pod marką Kolibri.