Smith Premier


Smith Premier - Smith Premier Typewriter Company, Syracuse, NY (USA) - na początku samodzielna firma, później połączona z firmą Corona.