Po polsku:
Click for English

Strona główna
E-m@il...

Maszyny do pisania:
Historia maszyn do pisania
Znani producenci
Polskie maszyny
Maszyny i ludzie
Informacje do potwierdzenia
4 maszyny z mojej kolekcji
Maszyny sfotografowane w niespodziewanych miejscach (7)
Restauracja i naprawa maszyn do pisania
Ciekawostki
Linki do stron o maszynach
Czcionki maszyn do pisania w PC

Pojazdy:
O zabytkowych tramwajach w Stambule
Amphicar - samochód, który pływa!

Inne:
Len Deighton
Materiały dla uczestników spotkań i szkoleń

In English:
Po polsku

Main page
E-m@il

Typewriters:
Shortest story of Polish typewriters
4 typewriters from my collection
Typewriters found at unexpected places (7)
Spirit of typewriter in your PC!
Secondary market of typewriters in Poland